Tip 03 In België zijn er dit jaar al meer dan 60 mensen gestorven aan de stille dood (CO-vergiftiging). Voor 25 Euro zorgt u ervoor dat u dit niet bent.

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos en giftig gas dat kan voorkomen in huizen en andere gebouwen. Het is afkomstig van verbrandingsprocessen, zoals die van waterverwarmingstoestellen (gas-boiler) mazout verwarmingsketel, gas verwarmingsketel, gasfornuizen, houtkachels, autoverbrandingsmotoren, generators en andere bronnen. Als CO in grote hoeveelheden aanwezig is, kan het leiden tot vergiftiging en de dood.

Dit is geen verkoopslogan want wij verkopen geen CO-melders. In gesprekken met vrienden en familie merkte ik op dat er maar heel weinig mensen een CO-melder in huis of in hun bedrijf hebben. Cijfers tonen aan dat in België en Nederland minder dan 25 % van de huizen of bedrijven is uitgerust met een CO-melder. Rookmelders zijn wettelijk verplicht maar CO-melders niet. Vandaag vertelde mij iemand dat ze deze week problemen met hun gasverwarmingsketel gehad hadden en de installateur metingen had gedaan en CO had vastgesteld in haar hele huis. Ze was aan de dood ontsnapt had hij haar verteld.

Daarom is het belangrijk om koolstofmonoxide melders te hebben in uw huis en bedrijf. Deze melders kunnen detecteren wanneer er te veel CO aanwezig is en een alarm laten afgaan om de aanwezigen te waarschuwen. Zo kan u tijdig actie ondernemen om het gas te verwijderen en uw gezondheid te beschermen.

Het is aan te raden om koolstofmonoxide melders te installeren op elke verdieping van een gebouw, vooral in slaapkamers en andere ruimtes waar mensen veel tijd doorbrengen. De melders moeten ook regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

Er zijn verschillende soorten koolstofmonoxide melders op de markt, zoals elektronische melders en melders die werken met chemische sensor. Het is aan te raden om een melder te kiezen die is goedgekeurd door een nationale brandveiligheidsorganisatie en die voldoet aan de lokale veiligheidsvoorschriften.

De beste goedgekeurde CO-melder met een geluidsalarm, een batterij van 10 jaar en een display kan u bij de fabrikant kopen voor 25 Euro. Dit is de Alecto COA26 (zie link) Hoeveel is uw leven waard? Wij hebben gekozen voor een CO-melder van Netatmo gekoppeld aan Apple homekit waardoor de verwarming (de bron) automatisch uitgeschakeld wordt bij een alarm. (zie link)

Sla het noodnummer van het Antigifcentrum 070 245 24 op in je telefoon, het kan je leven redden. Het Antigifcentrum is best geplaatst om onmiddellijk advies te geven bij CO-vergiftiging. Ook bij verkeerd gebruik van geneesmiddelen, huishoudproducten, planten, paddenstoelen bel je altijd beter naar het Antigifcentrum dan naar 100 of 112.

 FAQ over koolstofmonoxide

Hoe snel krijg je klachten van koolmonoxide
Lichte hoofdpijn na 1,5 uur. Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid na 2-3 uur. Frontale hoofdpijn binnen 1-2 uur levensbedreigend na 3 uur. Duizeligheid, misselijkheid en stuiptrekkingen binnen 45 minuten bewusteloos binnen 2 uur.

Wat is het grootste gevaar van koolmonoxide?
Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas. U kunt het niet ruiken, proeven of zien. Als u koolmonoxide inademt kunt u klachten krijgen, zoals hoofdpijn, misselijkheid en moeheid. Als u teveel koolmonoxide inademt kun u bewusteloos raken en zelfs overlijden.

Hoe kan je een CO vergiftiging oplopen?
CO kan vrijkomen bij het gebruik van verwarmingstoestellen in slecht verluchte ruimtes, maar ook bij brand, bij industriële rookgassen, sigarettenrook of de uitlaatgassen van een auto. Het is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Je kan het dus niet waarnemen zonder meettoestel.

Hoeveel CO is gevaarlijk?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een grenswaarde van 6 ppm bij continue blootstelling. Oplopend naar 26 ppm bij 1 uur per dag. Een defecte cv-ketel zorgt voor een concentratie van 30.000 ppm, met een acute koolmonoxidevergiftiging tot gevolg

Hoe weet je of je koolmonoxide in huis hebt?
Koolmonoxide is onzichtbaar. Deze dingen kunnen erop wijzen dat er koolmonoxide in de ruimte aanwezig is: Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, sufheid, duizeligheid, vermoeidheid, bewusteloosheid, een versnelde hartslag en braken.

Kan koolmonoxide door muren?
Naast dat koolmonoxide ook in andere apparaten kan ontstaan, kan het altijd vanaf buiten via muren of ramen een woning binnentreden.

Wat is de oorzaak van een CO-vergiftiging?
Waterverwarmingstoestellen veroorzaken de meeste vergiftigingen. Koolstofmonoxide (CO) is een gas. Het komt vrij bij slecht werkende verbrandingstoestellen zoals een gasboiler, petroleumkachel, open haard of gasbrander. Elektrische verwarmingstoestellen en de radiatoren van de centrale verwarming geven geen CO af.

Waar gebeuren de meeste vergiftingen?
In de badkamer gebeuren de meeste vergiftingen. De tweede grootste probleemzone in huis is de woonkamer. Ook het lokaal waar de verwarmingsketel staat is een risicozone.

Welke toestellen kunnen CO produceren in een woning?
Wanneer de verbranding door gebrek aan zuurstof onvolledig is, ontstaat koolstofmonoxide (CO). De belangrijkste CO-bronnen in een woning zijn die waar een brandstof op basis van koolstof (hout, kolen, olie, gas, petroleum...) gebruikt wordt voor verwarmingsapparaten, warmwatertoestellen, oven of fornuis.

Hoelang blijft koolmonoxide in je longen?
Het zuurstof wordt gedeeltelijk verdrongen door de koolmonoxide waardoor waardoor organen en spieren tijdelijk minder zuurstof ontvangen. Het duurt 24 uur voordat de koolmonoxide uit je lichaam is verdwenen.

Hoeveel doden vallen er elk jaar door koolstofmonoxide vergiftiging?
In België zijn er eind oktober al 60 doden door CO-vergiftiging geteld dit jaar. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar. De Nederlandse Brandweer heeft in 3 maanden 56 gevallen van koolmonoxidevergiftiging geteld.”

Hoeveel procent van de huizen hebben een koolstofmonoxide detector
Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting stellen dat 75 procent van de Nederlanders geen melder in huis heeft om koolmonoxide te meten. 

Is het belangrijk om een CO-melder te hebben?
Het hebben van een CO-melder is even belangrijk als het hebben van een rookmelder. „Koolmonoxide zie je niet, ruik je niet en proef je ook niet. Een CO-melder kan levensreddend zijn.”

Hoe herken je een CO-vergiftiging?
Koolmonoxide ontstaat op het moment dat iets niet helemaal goed verbrandt. Denk bijvoorbeeld aan gas in je cv-ketel, hout of olie. In je cv-ketel kun je dit herkennen als de waakvlam oranje is in plaats van blauw. Je kan door te veel CO in huis vergiftigd worden.
De eerste verschijnselen van een CO-vergiftiging lijken op een griepje en worden daarom volgens beide partijen niet snel herkend. Zo kun je hoofdpijn krijgen, misselijk en vermoeid worden, kun je verward overkomen en heb je een verhoogde hartslag. Door een CO-vergiftiging kun je ook in coma raken en overlijden.

Wat is het verschil tussen een CO-melder en een CO2-meter?
Een CO-melder meet de hoeveelheid dodelijke CO in de lucht en geeft aan dat ergens een onvolledige verbranding gebeurt. Een CO2-meter meet de verhouding CO2 in de lucht en geeft aan wanneer je moet verluchten. 

CO of koolstofmonoxide belemmert dat zuurstof vervoerd wordt in het lichaam. Een hoge CO-waarde in de lucht is dodelijk.  Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat wanneer brandstoffen niet volledig worden verbrand.

Een koolstofmonoxidevergiftiging kan je voorkomen dankzij een CO-Melder. De sensor meet constant de concentratie koolmonoxide in de lucht. Wanneer de sensor van een CO-melder wordt blootgesteld aan hogere concentraties CO, ontstaat er een chemische reactie. Een CO-melder gaat in alarm bij een gevaarlijk hoge CO-concentratie. Deze melder kan levens redden en is een must voor ieder gezin. 

CO2 of koolstofdioxide is in beperkte mate aanwezig in onze atmosfeer en is minder schadelijk. Een hoge CO2-waarde veroorzaakt hoofdpijn, sufheid en concentratiestoornissen. Slechte ventilatie is mogelijk de oorzaak. Een CO2-meter is hiervoor de ideale oplossing.

Een CO2-meter bewaakt de luchtkwaliteit in jouw ruimtes. De sensor geeft nauwkeurig de hoeveelheid CO2 (in deeltjes per miljoen) weer, zodat je snel kan ingrijpen bij slechte luchtkwaliteit (vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen...). De CO2-melder zal in alarm gaan bij een gevaarlijk hoge CO2-concentratie. Zo weet je wanneer het noodzakelijk is om de ruimte extra te verluchten en te reinigen.

Hoe kan je een CO-vergiftiging voorkomen.

Koop enkel veilige verwarmingstoestellen MET een CE-attest. Vraag dat attest voor u de factuur betaald.
Koop geen kleine verwarmingsgeisers zonder afvoer naar een schoorsteen
Koop geen verwarmingstoestellen die de verse lucht uit het stooklokaal halen (open toestellen).
Geef de voorkeur aan gesloten toestellen die verse buitenlucht opnemen door middel van een ventilator en door dezelfde buis verbrandingsgassen naar buiten stuwen.
Controleer de verbrandingsvlam. Een gele vlammen bij gastoestellen is gevaarlijk. Een mazout verwarmingsketel moet bij voorkeur een blauwe vlam hebben
Condensatie of damp op muren en ramen is een is een indicatie van een risico.
Verwarmingstoestellen op stookolie of gas hebben geen afvoer en zijn dus gevaarlijk.
Zorg ervoor dat de schoorsteen goed werkt. Laat je schoorsteen plaatsen volgens de geldende normen door een geregistreerde vakman-installateur.
Zorg voor voldoende verluchting in de kamer
Elke kamer en vooral kleine kamers moeten regelmatig en voldoende verlucht worden.
Bij mistig weer en bij windstilte is het risico is het grootst. Extra verluchting is dan nog belangrijker.
Laat verluchtingroosters plaatsen volgens de geldende normen. Bij voorkeur onder- en bovenroosters om een goede doorstroming van lucht te verkrijgen.
Kachels zijn enkel geschikt voor brandstoffen zoals vermeld in de handleiding.
Een regelmatig nazicht en onderhoud van verwarmingstoestel en schoorsteen, uitgevoerd door een vakman, zijn een must voor een goed werkende en veilige installatie. Je bent verplicht om de centrale verwarming op stookolie, hout, kolen of pellets jaarlijks te laten nakijken en onderhouden. Voor installaties op gas is tweejaarlijks.
Sluit extra verwarmingstoestellen op basis van een vlam met olie of gas steeds aan op een schoorsteen.
Installeer 1 of meerdere goedgekeurde CO-melders.

Wat doe je bij een CO-vergiftiging
Schakel onmiddellijk het toestel dat CO veroorzaakt uit.
Open alle ramen en deuren om de ruimte te verluchten.
Zorg ervoor dat alle bewoners of medewerkers het gebouw verlaten naar het evacuatiepunt.
Heeft er iemand symptomen van CO-vergiftiging of is er iemand bewusteloos bel het Antigifcentrum op 070 245 24.
Bel ook onmiddellijk de hulpdiensten op het nummer 100 of 112 en vermeld dat het om CO-vergiftiging gaat.
De beste CO-melder met een geluidsalarm voor 25 Euro.De beste CO-melder voor connectie met Apple Homekit en schakel de bron uit bij alarm