sales@daylight.be
+32 9 230 54 00
Daylight Health & Safety Logo

BLOG 96: WEEK 1: De oprichting op 28 maart 1991 van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Daylight"

Vandaag exact 30 jaar geleden werd Daylight officieel opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het zijn 10.958 geweldige dagen geweest waarbij dat ik elk van de 946.771.200 seconden intens heb beleefd. De momenten van plezier, lachen, tranen, hard werken, uitdagingen, leren, veranderen, vernieuwen hebben elkaar opgevolgd. De kans krijgen om 30 jaar te bouwen aan je droom van een eigen bedrijf is een unieke ervaring.
Deze verjaardag is ook een moment van bezinning en herbronnen. Daarom ga ik de lezers van deze blog meenemen in een reis door de tijd. Gedurende een heel jaar ga ik elke week een belangrijk moment, gebeurtenis of persoon uit de geschiedenis van Daylight in de focus zetten. We beginnen helemaal bij begin. Graag nodig ik ook iedereen uit die met Daylight heeft samengewerkt en een ervaring heeft gehad die hij wil delen om mij deze door te sturen en dan kan dat het topic worden van 1 van de volgende weken.

Daylight (toen nog Hi-Light) werd gestart door Ward Roef op een studentenkamer in Gent in de Sint-Jansvest 26. Na enkele startjaren als zelfstandige werd op 28 maart 1991 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Daylight" opgericht op Ward Roef en Christophe Dewil. Het toenmalige adres was Franklin Rooseveltlaan 308 in Gent.

De statuten werden in een bijlage tot het Belgisch staatsblad gepubliceerd op 26 april 1991.

OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Notaris Jacques VAN INNIS, te Sint-Amandsberg, nu 9040 Gent, op achtentwintig maart negentienhonderd één en negentig, dragende de melding Geregistreerd op GENT 5 vier bladen, geen renvooien. Op 08 april 1991. Boek 153, vak 71, vak 21. 0ntvangen: DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG FRANK Fr. 3.750,- De Ontvanger, (getekend) ai., VANDEMAELE B." blijkt dat:
1. De Heer Ward ROEF, handelaar, wonende te 9000 Gent, Sint-Jansvest, 26;
2. De Heer Christophe DEWIL, arbeider, wonende te 3500 Hasselt, Vossebergstraat, 95.
Een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID hebben opgericht, waarvan de kenmerken zijn:
Benaming: "DAYLIGHT".
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid-
Maatschappelijke Zetel: Franklin Rooseveltlaan, 308, te 9000 Gent.
Duur: Onbepaald vanaf de oprichting.
Doel: Het verkopen en verhuren van alle vormen van elektronische informatiedisplays. De ontwikkeling en productie van elektronische informatiedisplays. De uitbating van alle vormen van reclameregies op elektronische displays. Soft- en hardware advies voor de automatisering van bedrijven en openbare diensten. De verkoop en verdeling van computersystemen, inbegrepen communicatiesystemen zoals telefonie, telefax, en dergelijke, al dan niet computer gebonden. Engineering in eigen beheer of in opdracht van derden van elektronische systemen: studie en ontwikkeling van automatiseringen en systemen van bestuur, besturing van informatieverwerking, van informatieoverdracht, -opslag en beheer. Opleiding en training van computergebruikers, van systeemgebruikers inrichten van seminaries en cursussen., ....

De rest van de statuten kan je lezen in de publicatie in het Belgisch staatsblad:

Hier vindt u een overzicht van alle officiële gegevens van Daylight in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Een administratief begin maar wel een heel belangrijke mijlpaal. De oprichting van de vennootschap is het officiële startschot. 

Tot volgende week.