sales@daylight.be
+32 9 230 54 00
Daylight Health & Safety Logo

BLOG 98: WEEK 3: Bursaal van het Fonds Jonge Ondernemers van de Koning Boudewijnstichting 1990

Op 11 september 1990 ontving ik zeer goed nieuws in een mooie brief van de Koning Boudewijnstichting. "Gisteren heeft het Bestuurscomité van het Fonds Jonge Ondernemers zich unaniem aangesloten bij het oordeel van de Jury en heeft het besloten om drieëndertig kandidaten te weerhouden. lk heb de eer en het genoegen U te kunnen mededelen dat ook U werd geselecteerd. Het was niet eenvoudig om de kwaliteit, de creativiteit, de commerciële haalbaarheid, de vooruitzichten en de verdiensten van zo vele kandidaten en hun projecten te vergelijken te beoordelen." Zie brief onderaan.

Op 2 april 1991 werd de overeenkomt gesloten tussen de Koning Boudewijnstichting en Ward Roef voor Daylight bvba. Enkel belangrijke punten:
Art 1: In het kader van het Fonds Jonge Ondernemers kent de Stichting aan Ward Roef een beurs van het Fonds Jonge Ondernemers toe.
4.1. De Stichting verbindt er zich toe:
4.1.1. aan de Ondernemer een beurs, die werd vastgesteld op 100.000 BEF., (= 2.500 Euro) toe te kennen. Deze beurs zal ten behoeve van de Ondernemer aangewend worden in de vorm van het voorstellen en bespreken van de verscheidene venootschapsvormen en hun toepasbaarheid verstrekt door Vermeulen D&E.

Op 9 november 1990 werden de beurzen officieel uitgereikt in de lokalen van RSC Anderlecht. Hier mochten de ondernemers een tentoonstellingsstand bouwen zodat ze hun bedrijf konden voorstellen voor en na de persconferentie om 11 uur en voor na de officiële uitreiking om 16 uur. Zie foto's.

Naar aanleiding van de uitreiking heeft de Koning Boudewijnstichting een brochure gemaakt met een voorstelling van de 33 geselecteerde bedrijven die uit 148 kandidaturen werden geselecteerd. Vandaag heb ik proberen terug te vinden wie van deze 33 bedrijven vandaag nog bestaat. Ik heb er een aantal teruggevonden deze vindt u hier ook vermeld met een link naar hun website en LinkedIn. Ik ben hiervoor gaan zoeken op LinkedIn, Companyweb en op Google search. Wellicht heb ik een aantal bedrijven die nog heel actief zijn niet teruggevonden omdat ze andere naam hebben. Ik wil deze kandidaten dan ook vragen om zich bekend te maken zodanig dat ik hun gegevens kan aanvullen. Ik wil zeker niemand onrecht aandoen en ik wil zoveel mogelijk van die kandidaten bekend maken en een LinkedIn connectie maken. Ik zou ook graag een LinkedIn-groep maken van alle bedrijven die kandidaat geweest zijn en liefst zelfs van alle ondernemers die geselecteerd zijn geweest door de koning Boudewijnstichting in de verschillende jaren dat het Fonds Jonge ondernemers heeft bestaan.

Ik heb deze beurs aangewend voor professionele begeleiding bij het omvormen van mijn eenmanszaak tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (bvba). Deze beurs heeft mijn bedrijf dus een goede structuur gegeven voor de volgende 30 jaar. Dit jaar zullen wij onze bvba omvormen tot een bv conform de gewijzigde vennootschapswetgeving. Voor Daylight is dit een keystone moment geweest voor de toekomst. Ik ben ook vandaag nog dankbaar dat ik deze beurs van het Fonds Jonge Ondernemers van de Koning Boudewijnstichting mocht ontvangen. Ik heb ook heel veel respect voor de medewerkers van de Koning Boudewijnstichting die dit project hebben mogelijk gemaakt en mijn kandidatuur hebben aanvaard.

Daarnaast heb ik in mijn kandidaatstelling een document gevonden waarbij dat je moet omschrijven wie je bent. Vraag 2 vind ik zelfs vandaag, 30 jaar later, een mooi moment van reflectie. Ik neem mijn antwoord over uit mijn kandidaatstelling zonder daarbij te vermelden of dat inderdaad zaken zijn die ik heb waargemaakt. Hier is de vraag en het antwoord.
Welke zijn volgens U de belangrijkste persoonlijke eigenschappen waarover een jonge ondernemer moet beschikken?
- de wil om persoonlijk iets te realiseren
- enorm veel lef en vechtlust
- een persoonlijke mening en deze ook ten koste van alles willen realiseren en hierbij niet ondergeschikt willen zijn aan een hogere hiërarchie.
- een kritische en analytische geest om bepaalde zaken op een andere manier (of eerder) te zien en de capaciteiten om deze dan ook met de nodige realiteitszin in te passen binnen een concrete context
- een onbegrensd vermogen om te relativeren
- commercieel aangelegd
- een onverwrikbaar geloof in zijn eigen capaciteiten

Aangezien ik op 28 maart 2021 mijn 30-jarig bestaan van Daylight mocht vieren heb ik alvast blijk gegeven van GRIT. Als je zelf een startende ondernemer bent of je wilt gewoon meer info over GRIT raad ik je aan om het boek te lezen van Angela Duckworth
"Grit: The Power of Passion and Perseverance".

Wie van de kandidaten heeft zijn Koning Boudewijn stylo (Caran d'Ache Swiss made) en de doos nog? Ik heb de doos nog ☺ zie foto

Een lijst van 33 kandidaten met hun contactgegevens vindt u in de brochure hieronder.
Enkele waarvan ik de websites heb gevonden wens ik zeker ook proficiat met hun GRIT:
Remarkable Europe nv (Context) : Thierry Cattoir
Styling & Advertising Studio : Saskia Holvoet 
Arbeids Consulting Team Desiron : Berthold Simons
Daylight bv (toen: Hi-Light): Ward Roef
Verdonck Personeelsmanagement : Jos Verdonck
Vepola bvba : Wilfrid Gielen
Barreau Traduction: Marie-Christine BARREAU
Groupe Delaunoit: Jacques Delaunoit
Otea Entreprise : Etienne OLEWICKI PDF Brief Fonds Jonge Ondernemers Koning BoudewijnstichtingPDF Het Laatste Nieuws zaterdag 10 november 1990